برگزاری دوره های آموزشی تخصصی

در راستای اعتلای دانش فنی کارشناسان واحدهای صنعتی و تبادل اطلاعات فنی ، شرکت آرون با کمال میل آماده برگزاری دوره های تخصصی بصورت in house می باشد .
عناوین دوره :

  • ارزیابی وضعیت عایقی ماشینهای الکتریکی گردان به کمک تستهای الکتریکی مدرن
  • ارزیابی وضعیت عایقی ترانسفورماتور به کمک تستهای الکتریکی مدرن
  • ارزیابی وضعیت عایقی کابلهای فشار قوی به کمک تستهای الکتریکی مدرن
  • پدیده تخلیه جزئی در تجهیزات برقی و نحوه اندازه گیری و تحلیل داده ها
  • بررسی استاندارهای تستهای عایقی تجهیزات الکتریکی
نمایندگـــی انحصـاری و شــرکت های همکـار