عمر سنجی تجهيزات الکتريکی

دلیل عمده خطاهای عایقی در تجهیزات الکتریکی تنشهای الکترومکانیکی می باشد که در نهایت باعث تضعیف سیستم عایقی و کاهش عمر نامی تجهیزات می شود . با بالا رفت عمر عایقی نیز آستانه تحمل آن برای تنشهای الکتریکی کم می شود این سیکل نهایتا باعث بروز خطاهای عایقی نابهنگام میشود . امروزه سرویس عمر سنجی تجهزات (Residual Life Assessment Service) توسط شرکتهای بزرگی همچون ABB بر روی تجهیزات الکتریکی انجام می شود . دانستن عمر باقیمانده تجهیزات ضمن کمک به روند پیری عایق و تعیین استراتژی بهره برداری و تعمیراتی صحیح برای افزایش عمر باقیمانده تجهیز ، به مدیران نیز امکان بررسی وضعیت موجود از تجهیزات برای تصمیم گیری در طرحهای توسعه و افزایش تولید کمک می کند.

عمر سنجی تجهیزات به کمک مجموعه ای از تستهای عایقی و تحلیل نتایج این تستها در کنار هم به کمک تکنیکهای مختلف امکان پذیر است . شرکت آرون با کسب دانش فنی مورد نیاز در این زمینه یکی از معدود شرکتهایی است که در این زمینه فعالیت می کند

نمایندگـــی انحصـاری و شــرکت های همکـار