توربينهای بادی و سلول های خورشيدی


رشد سالانه 3/3 درصدی مصرف انرژی در جهان در 30 سال گذشته نشان می دهد مصرف انرژی در سالهای آینده بسیار زیاد خواهد بود . محدویدت سوختهای فسیلی از یک سو و مسائل و مشکلات زیست محیطسی حاصل از احترایق این سوختها از سوی دیگر استفاده از منایع جدید انرژی به جای منابع فسیلی را الزامی می دارد .
عمده فعالیتهای شرکت آرون مربوط به احداث پایلوتهای سازگار با محیط زیست با بکار بردن منابع انرژی های تجدیدپذیر (انرژی باد و خورشیدی) شامل تامین تجهیزات به سفارش مشتری و مشاوره در اجرا می باشد . لازم به توضیح است این شرکت نمایندگی شرکت Senwei Energy Technology چین در زمینه سلولهای خورشیدی ، توربین بادی و سیستم ترکیبی ( هیبرد) می باشد.
دانلود کاتالوگ محصول شرکت Senwei چین
نمایندگـــی انحصـاری و شــرکت های همکـار