درباره ما

شركت مهندسي بازرگاني كارا فرايند آرون حاصل گردهمايي و هم انديشي برخي اساتيد دانشگاهي و دانش آموختگان و كارشناسان مجرب واحدهاي صنعتي در زمينه برق و مكانيك مي باشد. خلا ناشي از ارائه خدمات فني مناسب پيش و پس از فروش تجهيزات در اغلب شركتهاي بازرگاني در كشور اساس تفكر تشكيل چنين شركت مهندسي و بازرگاني گرديده است.

در اين راستا شرکت کارا فرايند آرون در راستاي خط مشي خود که همانا ارتقا صنعت کشور است ، اولين مجموعه اي مي باشد که در جهت ارتقا سيستمهاي مانيتورينگ وضعيت در ساختار تعمير و نگهداري پيشگيرانه در صنايع با معرفي سيستم هاي جامع مانيتورينگ هوشمند در کشور فعاليت مي نمايد. ارائه خدمات نوين مهندسي در حوزه تعمير و نگهداري از جمله  عمرسنجي تجهيزات(Residual Life Assessment Service) به کمک تکنيکهاي مدرن از ديگر توانمندي اين شرکت مي باشد.  تسلط بر جنبه هاي فني کار و ارائه محصولات با قيمتهاي رقابتي منجر به جلب اطمينان کارفرمايان و حضور مستمر اين شرکت در صحنه تامين تجهيزات صنايع و ارائه خدمات مهندسي گرديده است.

بخش بازرگاني اين شرکت علارغم افزايش روز افزون محدوديتهاي اقتصادي ، با اتکا به دفاتر و همکاران خود در  آلمان، ايتاليا، چين، دبي و عراق اقدام به اخذ نمايندگي انحصاري از برخي شرکتهاي معتبر نموده و در زمينه تامين تجهيزات و مواد اوليه مورد نياز صنايع نفت و گاز، صنايع سيمان، نيروگاهها، معادن و ديگر کارخانجات توليدي فعاليت داشته و در مسير خدمت رساني به ميهن عزيزمان فعال مي باشد.

 

نمایندگـــی انحصـاری و شــرکت های همکـار