آخرین محصولات

شرکت Techimp ایتالیا با نوآوری دیگری در زمینه اندازه گیری تخلیه جزئی در تجهیزات برقی انجام این اندازه گیری را برای کاربران راحت و سریعتر کردند . یکی از روشهای اندازه گیری تخلیه جزئی در تجهیزاتی همچون کابل ، سوئیچگیرها و ترانسفورماتورها استفاده از سنسورهای ترانس جریان فرکانس بالا حول سیم شیلد این تجهیزات می باشد . ولی به دلیل فاصله ناخواسته این سنسورها تا ترمینال اندازه گیری و به دلیل تاثیر امپدانس مسیر و همچنین مشکلات مربوط به نصب سنسورهای ترانس جریان فرکانس بالا ، شرکت Techimp ایتالیا با معرفی smart sensor grid در راستای انجام بهتر اندازه گیری تخلیه جزئی تلاش شایسته ای کرده است . مشخصات فنی این محصول را در صفحه کاتالوگ مشاهد کنید .
نمایندگـــی انحصـاری و شــرکت های همکـار